Veel gestelde vragen

INHOUD: 

 1. Vanaf wanneer kan mijn kind gaan voetballen bij sv Spero?
 2. Kan een toekomstig lid op proef meetrainen of spelen?
 3. Wanneer zijn de trainingen voor Champions League; F-pupillen en E-pupillen?
 4. Welke wedstrijdkleding moet ik aanschaffen? 
 5. Ben ik contributie verschuldigd als ik op de wachtlijst sta? 
 6. Heeft Spero een Jeugd-info en waar kan ik deze vinden? 
 7. Waarom moet ik als vrijwilliger KNVB-lid zijn? 
 8. Kan ik bij meerdere verenigingen lid zijn? 
 9. Kan een kind van gescheiden ouders bij meerdere verenigingen lid zijn? 
 10. Hoe kan ik mijn lidmaatschap opzeggen?
 11. Kan ik mijn lidmaatschap halverwege het seizoen opzeggen?
 12. Ik heb aanvullende vragen m.b.t. lidmaatschap.
 13. Ik heb aanvullende vragen m.b.t contributie


1. Leeftijdscategorieën seizoen 2019-2020 (1 juli 2019- 30 juni 2020)
                        

  Geboortejaar
Champions League 2015 en 2016
JO8 2014
JO9 2013
JO10 2012
JO11 2011
JO12 2010
JO13 - MO13 2009
JO14  2008
JO15 - MO15 2007
JO16  2006 
JO17-MO17 2004 + 2005
JO19 - MO19 2002 en 2003
Senioren 2001 en ouder


2. Kan een toekomstig lid op proef meetrainen: Aan trainingen op proef meedoen om te kijken of het kind voetbal een leuke sport vindt, is mogelijk onder stricte voorwaarden. De KNVB stelt nl. als eis dat iedereen die bij een voetbalvereniging actief is of wil worden, lid moet zijn/worden van de KNVB. Dit heeft o.a. te maken met het verzekerd zijn. 
 

Wat kan wel:

Wanneer een speler, die nog geen lid is, bij svSpero een aantal keren op proef mee wil trainen, dan moet het volgende formulier worden ingevuld door de speler en, indien de speler nog minderjarig is, door de ouders getekend worden. Voordat de speler mag meetrainen, dient dit formulier retourgegeven te worden aan de trainer.

Deelname_Training_sv_Spero_Elst_Gld

Daarnaast, voor een jeugdspeler die zich (evt. na de proeftraining) aanmeldt, is eenmalig inschrijfkosten en verenigingscontributie verschuldigd. Mocht binnen een termijn van 2 maanden, na indeling in een team, blijken dat voetbal toch niet de sport is voor betreffende speler kan de al geïnde verenigingscontributie worden teruggevraagd.

3. Wanneer zijn de trainingen voor Champions League; F-pupillen en E-pupillen.
a. Champions League op woensdagmiddag van 17.00 t/m 18.00 uur;
b. F-pupillen op woensdag en vrijdagmiddag van 17.00 t/m 18.15 uur;
c. E-pupillen op dinsdag en donderdagmiddag: 17.45 t/m 19.00 uur.

4. Ben ik contributie verschuldigd als ik op de wachtlijst sta: Als de teams binnen een leeftijdsgroep maximaal zijn gevuld, kan het zijn dat een nieuw lid op de wachtlijst wordt geplaatst. In dat geval is er nog geen contributie verschuldigd.  De technisch coördinator neemt contact op zodra de speler wordt ingedeeld. Wordt de speler uitgenodigd om al wel aan trainingen deel te nemen b.v.  bij Champ League; F- en E-pupillen  (zie lidmaatschap/”contributie niet spelende leden”)
 
5. Welke wedstrijdkleding moet ik aanschaffen: Het wedstijdshirt wordt door Spero verzorgd en bij de club gewassen.
Zelf dient de speler/speelster  standaard te zorgen voor voetbalbroek (wit), kousen(groen-wit), voetbalschoenen en scheenbeschermers.
 
6. Jeugd-INFO Spero heeft een jeugd-INFO, die op de Site van Spero( www.svspero.nl )te vinden is
onder “de club” in de rubriek “jeugdafdeling”
 
Met deze informatiebrief willen wij alle betrokkenen bij de jeugdteams van Spero
en de nieuwe leden informeren over een aantal praktische en algemene zaken. Wij willen hiermee bereiken dat iedereen weet wat je mag verwachten, wat er van hem of haar wordt verwacht en waar jullie terecht kunnen met vragen.
De jeugd-INFO kunt u vinden door het openen van onderstaande hyperlink:   
http://www.svspero.nl/index.php?page=3035
 
7. Ik ben alleen trainer/leider/vrijwilliger, waarom moet ik dan als KNVB-lid ingeschreven zijn:Het is verplicht om iedereen die actief is binnen een vereniging in te schrijven als KNVB-lid. U bent dan o.a. verzekerd vanuit een collectieve regeling. De verschuldigde bondscontributie komt in dat geval voor rekening van Sv Spero.
 
8. Kan ik bij meerdere verenigingen (KNVB-) lid zijn:Ja, dat kan, u kunt echter slechts bij 1 vereniging spelend lid zijn.
 
9. Als uw zoon of dochter gescheiden ouders heeft, kan hij/zij dan bij meerdere verenigingen spelend lid zijn:In de meeste gevallen is dit mogelijk. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de ledenadministrateur@svspero.nl

10. Hoe kan ik mijn lidmaatschap opzeggen? Opzeggen van het lidmaatschap dient voor 30 juni via het afmeldingsformulier op de website van sv Spero te geschieden.

11. Kan ik mijn lidmaatschap halverwege het seizoen opzeggen? Statutair is bepaald dat het lidmaatschap en daarmee verband houdende contributieverplichting aangegaan wordt voor een geheel seizoen. Bij tussentijdse opzeggingen is eenieder verplicht om de contributie voor een heel seizoen te voldoen.

12. Ik heb aanvullende vragen m.b.t. lidmaatschap:
In dat geval is het verzoek een mail te versturen aan ledenadministrateur@svspero.nl                                                                                                                                                                                                                                                                       Wel graag een telefoonnummer daarin vermelden, zodat we eventueel telefonisch contact met u op kunnen nemen.  

13. Ik heb aanvullende vragen over contributie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   In dat geval is het verzoek een mail te versturen aan contributiezaken@svspero.nl  Wel graag een telefoonnummer daarin vermelden, zodat we eventueel telefonisch contact met u op kunnen nemen.