E-mailadressen

 

Functie E-mail Omschrijving
voorzitter voorzitter@svspero.nl  
secretaris secretaris@svspero.nl voor alle bestuurlijke zaken
penningmeester penningmeester@svspero.nl voor alle financiele zaken
Organisatie organisatie@svspero.nl voor alle zaken rondom gebruik
maken van sportpark,gebouwen etc. Planning en informatie.
(geen spelers en/of
elftalaangelegenheden)
Clubhuis clubhuis@svspero.nl voor alle zaken rondom het clubhuis, aanleveren bestellingen/goederen etc.
Jeugdcommissie jeugdsecretaris@svspero.nl voor alle algemene zaken rondom de jeugdelftallen
Seniorencommissie spero.sensec@gmail.com Alle zaken rondom seniorenelftallen 4 t/m 13
Technische commissie secretaristechcommissie@svspero.nl alle technische zaken
coördinator 1 en 2 tc1-2@svspero.nl alle technische zaken rondom 1 en 2 elftallen
coördinator O16, O17 en O19 tc19-16@svspero.nl alle technische zaken rondom O16, O17 en O19 elftallen
coördinator O12, O13, O14, O15 tc15-12@svspero.nl alle technische zaken rondom O12 t/m O15 elftallen
coördinator O11 en O10 tc11-10@svspero.nl alle technische zaken rondom O10 en O11 elftallen
coördinator O12 t/m O19 (organisatie) tc-organisatorisch@svspero.nl alle organisatorische zaken rondom O12 t/m O19 elftallen
coördinator O9 en CHL tc9-chl@svspero.nl alle technische zaken rondom O9 en CHL elftallen
Keepers coördinator tc-keepers@svspero.nl alle technische zaken rondom keepers
Dames jeugd coördinator tcmeiden-dames@svspero.nl alle  zaken rondom  dames jeugdelftallen
Scouting jeugd scouting@svspero.nl Alle zaken rondom interne scouting jeugd
Coördinator dames senioren tcmeiden-dames@svspero.nl Alle zaken rondom dames senioren elftallen
CL coordinator champions-league@svspero.nl voor alle CHL gerelateerde zaken
o.a.
- aanvragen (oefen) wedstrijden
- mutaties wedstrijden
- elftalindelingen
- trainingen
Wedstrijdsecretariaat wedstrijdsecretaris@svspero.nl voor alle zaken rondom organisatievan wedstrijden
EHBO blessure@svspero.nl coordinatie en organisatie van ehbo
activiteiten rondom wedstrijden
Ledenadmininistratie ledenadministrateur@svspero.nl voor alle zaken rondom lidmaatschap
Futsal futsal@svspero.nl voor alle informatie rondom Futsal
organisatie en wedstrijden
ICT - Website - Social Media ict@svspero.nl voor beheers en/of technische vragen rondom de website, social media en de presentatieschermen
Vacature vacature@svspero.nl voor geinteresseerden in diversefuncties als trainer / leider etc.
 
Supportersvereniging supportersvereniging@svspero.nl  
Vertrouwenspersoon vertrouwenspersoon@svspero.nl  
Fair Play commissie fairplay@svspero.nl   
Secretariaat secretariaat@svspero.nl