Bestuur

Voorzitter

René Nobels

voorzitter@svspero.nl

Secretaris

Gerrit Markerink

secretaris@svspero.nl

Penningmeesters

Ron Peters en Wibout de Vries

penningmeester@svspero.nl

  

Vrijwilligersbeleid

Andre Tumelaire

andre.tumelaire@gmail.com

Voetbalzaken

Peter Willemsen

willemsenpgj@hotmail.com

 

PR, sponsoring en marketing

Guido van der Maeden

maeden@hetnet.nl

Facilitair Bedrijf

Martin Bes

m.i.bes@hotmail.com