Afmeldingsformulier

Opzeggen lidmaatschap:
Opzeggen dient voor 30 juni via het afmeldingsformulier op de website sv Spero te geschieden.

Tussentijds opzegging lidmaatschap:
Statutair is bepaald dat het lidmaatschap en daarmee verband houdende contributieverplichting aangegaan wordt voor een geheel seizoen. Bij tussentijdse opzeggingen is een ieder verplicht om de contributie voor een heel seizoen te voldoen.

Achternaam *:
Voornaam *:
Straat:
Huisnummer:
Postcode:
Plaats:
E-mail *:
Telefoon:
Mobiel:
Team *:
Opmerking: