Aanmeldingsformulier  Spelend lid
 Niet-spelend lid, namelijk:
  Ja, geef toelichting over club, team en niveau, taak e.d.
      
 Nee

Persoonsgegevens


Paspoort
ID kaart
Rijbewijs

Adresgegevens

Gegevens betaling


Overige

 Ik betaal 25 euro contributie per jaar om de club te steunen
 Ik maak gebruik van de vrijstelling van de contributie (zie contributiereglement)


Hulp van ouders of spelende leden is ook voor ons van essentieel belang.
Denkt u dat u als ouder/verzorger/volwassen lid voor onze vereniging iets kunt betekenen als wij op enig moment een beroep op u doen?
 Nee
 Ja
U verleent hierbij, tot wederopzegging, machtiging aan SV Spero tot automatische incasso van: Contributie/KNVB boetes En verklaart tevens kennis te hebben genomen en akkoord te zijn met de Statuten en huishoudelijk reglement en gedragscode van SV Spero
Ik heb het privacyreglement gelezen en ga hiermee akkoord.

WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

In het kader van de wet Bescherming Persoonsgegevens geven wij u te kennen dat de door u verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in onze geautomatiseerde administratie deze zullen intern worden verwerkt en gebruikt voor informatieve verstrekking aan (kader)leden. De gegevens zullen tevens worden verstrekt aan de KNVB ten behoeve van de ledenadministratie. U beschikt uiteraard over het recht van toegang tot en verbetering van uw gegevens.