Vacatures

Home > Vacatures > Vacatures

Vacatures

Secretariaat
Het secretariaat van Spero vormt de spil in de communicatie naar ouders, leden, sponsors en andere volgers van Spero. Voor de uitvoering van het sterk toenemende aantal werkzaamheden zijn we op zoek naar secretariele ondersteuning. Enthousiaste mensen die ons willen helpen met correspondentie, website redactie, het aanmaken en beheren van ledenpassen, het beheren van sportlink (de database van de KNVB) en het archiveren en opvolgen van actiepunten voor bestuur en commisies.

Heb je belangstelling? neem contact op met Eric Zwartkruis (Secretaris@svspero.nl)

Als de organisatie goed is, komen de successen ook. Gelukkig zijn er steeds meer mensen bereid iets extra voor de Vereniging Spero te doen. Zo hebben onlangs diverse leden zich bereid verklaard invulling te geven aan de medische kant van de club of aan de informatie technische. En zijn er ook weer veel leden die de begeleiding of training van een elftal voor hun rekening nemen. Maar we zoeken nog steeds versterking. Onder andere op de volgende gebieden:
  • Bestuurslid Marketing/PR
  • Assistent scheidsrechter Spero 2
  • Assistent scheidsrechter Spero 3
  • Assistent scheidsrechter Spero Dames 1 (zondag)
  • Activiteiten organisatie
  • Gastheren kleedkamers
  • Redactie website en nieuwe media 
  • Ondersteuning secretariaat
  • EHBO-ers
  • Keeperstrainers en keepersscouts Jeugd