Fair Play Commissie

Home > Organisatie > Fair Play Commissie

Fair Play Commissie

Ter bewaking en bevordering van de Spero cultuur hebben we de Organisatie uitgebreid met een Fair Play Commissie. Deze is ingesteld om incidenten te beoordelen, eventueel te sanctioneren of juist positief gedrag te belonen. Deze Commissie moet worden gezien in aanvulling op de gedragscode van Spero waarin is beschreven hoe Spero (leden) zich zullen gedragen. En in aanvulling op de Vertrouwenspersonen van Spero (Geert Mom en Frans Petersen) die geraadpleegd en geïnformeerd kunnen worden (ook op anonieme basis) over zaken waarvan men denkt dat die niet in overeenstemming zijn met de Gedragscode. Geert Scheffer is op dit moment de contactpersoon van de Fair Play Commissie. De commissie beoordeelt incidenten of meldingen die langs verschillende wegen tot hen kunnen komen: via rapportages van de scheidsrechters (bepaalde codes worden standaard beoordeeld door de Fair Play Commissie) en via meldingen op fairplay@svspero.nl

De Fair Play Commissie baseert zich bij de beoordeling van negatieve incidenten op de Gedragscode van Spero en op de Sanctielijst die bijlage is bij het Verenigingsplan van Spero. Alvorens zich een oordeel te vormen hoort de Fair Play Commissie de betrokken partijen. Daartoe zal zij met enige regelmaat zitting houden op Sportpark De Pas. Het is de bedoeling dat de Fair Play Commissie direct kan sanctioneren. Het bestuur ziet er op toe dat die sancties worden uitgevoerd. Als Spero geloven we niet alleen in het bestraffen van negatief gedrag maar ook in het belonen van gedrag dat in positieve zin opvalt. Om dat te benadrukken benoemt de Fair Play Commissie samen met de scheidsrechters van Spero ieder halfjaar een speler, kaderlid of elftal die of dat in positieve zin is opgevallen. De Fair Play Commissie is operationeel vanaf 1 oktober 2013. Geïnteresseerden in een functie bij de Fair Play Commissie kunnen zich melden via voorzitter@svspero.nl

Samenstelling Fair Play Commissie:
  Naam Binding met Spero Waarom in FPC
Geert Scheffer Leider van Spero 2