Vertouwenspersonen

Home > Organisatie > Vertouwenspersonen

Vertouwenspersonen

Spero heeft bijna twee jaar geleden de functie van vertrouwenspersoon invulling gegeven met de benoemingen van Geert Mom en Rini Strijbosch. Toen Rini jeugdvoorzitter werd is zijn positie overgenomen door Frans Petersen. 

De vertrouwenspersoon is wel bekend in het bedrijfsleven. Bij hem kunnen werknemers en soms ook derden anoniem misstanden aan de orde stellen. In het verenigingsleven is de functionaris echter nog minder bekend. Zo bleek ook uit een artikel in De Gelderlander van 30 april 2013. Daarin kwam ook Frans Petersen aan het woord. Over de kennismakingscursus die hij recentelijk samen met Geert Mom heeft gevolgd. En over de ervaringen tot nu toe. Het is een functie in ontwikkeling, ook binnen het verenigingsleven. Het functioneren van de vertrouwenspersoon is gereglementeerd in een Reglement Vertrouwenspersoon dat u hier kunt inzien.

U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via e- mail vertrouwenspersoon@svspero.nl
 
Vertrouwenspersonen
Frans Petersen

vertrouwenspersoon@svspero.nl 
Geert Mom

gmom.2@chello.nl