E-mailadressen

Home > Organisatie > E-mailadressen

E-mailadressen

 
Functie E-mail Omschrijving
voorzitter voorzitter@svspero.nl  
secretaris secretaris@svspero.nl voor alle bestuurlijke zaken
penningmeester penningmeester@svspero.nl voor alle financiele zaken
Organisatie organisatie@svspero.nl voor alle zaken rondom gebruik
maken van sportpark,gebouwen etc. Planning en informatie.
(geen spelers en/of
elftalaangelegenheden)
Clubhuis clubhuis@svspero.nl voor alle zaken rondom het clubhuis, aanleveren bestellingen/goederen etc.
Jeugdcommissie jeugdsecretaris@svspero.nl voor alle algemene zaken rondom de jeugdelftallen
Seniorencommissie spero.sensec@gmail.com Alle zaken rondom seniorenelftallen 4 t/m 13
Technische commissie secretaristechcommissie@svspero.nl alle technische zaken
1,2,3,A coördinator jbijl@telfort.nl alle technische zaken rondom 1,2,3 en A elftallen
B-C coördinator bc-coordinator@svspero.nl alle technische zaken rondom B en C elftallen
D-E coördinator de-coordinator@svspero.nl alle technische zaken rondom  D en E elftallen
F coördinator f-coordinator@svspero.nl  alle technische zaken rondom F elftallen
Keepers coördinator vwjhendriks@gmail.com alle technische zaken rondom keepers
Dames jeugd coördinator meiden-dames@svspero.nl alle  zaken rondom  dames jeugdelftallen
Scouting jeugd scouting@svspero.nl Alle zaken rondom interne scouting jeugd
Coördinator dames senioren meiden-dames@svspero.nl Alle zaken rondom dames senioren elftallen
CL coordinator j.deij.elst@hetnet.nl voor alle CL gerelateerde zaken
o.a.
- aanvragen (oefen) wedstrijden
- mutaties wedstrijden
- elftalindelingen
- trainingen
Wedstrijdsecretariaat wedstrijdsecretaris@svspero.nl voor alle zaken rondom organisatievan wedstrijden
Toernooien toernooien@svspero.nl voor alle zaken ronden organisatie
van toernooien
EHBO blessure@svspero.nl coordinatie en organisatie van ehbo
activiteiten rondom wedstrijden
Ledenadmininistratie ledenadministrateur@svspero.nl voor alle zaken rondom lidmaatschap en/of contributie
Futsal futsal@svspero.nl voor alle informatie rondom Futsal
organisatie en wedstrijden
ICT - Website - Social Media ict@svspero.nl voor beheers en/of technische vragen rondom de website, social media en de presentatieschermen
Vacature vacature@svspero.nl voor geinteresseerden in diversefuncties als trainer / leider etc.
 
Supportersvereniging supportersvereniging@svspero.nl  
Vertrouwenspersoon vertrouwenspersoon@svspero.nl  
Fair Play commissie fairplay@svspero.nl   
Secretariaat secretariaat@svspero.nl