Leden vergadering Spero

Home > Nieuws > Leden vergadering Spero

Leden vergadering Spero

Datum: 04-05-2017
Tijdens de op 3 mei 2017 gehouden ledenvergadering van Spero is Martin Kempen benoemd tot erelid van de club. Martin heeft gedurende de afgelopen ruim 40 jaar vele functies bij Spero bekleed. Zo was hij decennialang ledenadministrateur en maakte hij deel uit van de senioren commissie van de club. Martin heeft zich voor de club buitengewoon verdienstelijk gemaakt waarvoor Spero hem zeer dankbaar is. 
Tijdens de ledenvergadering werden Martin Bes en Guido van der Maeden benoemd tot lid van het bestuur van Spero. Eerder waren daar 2 extra vacatures binnen het bestuur voor open gesteld. Martin zal zich in het bijzonder gaan bezighouden met het facilitaire bedrijf van Spero, Guido met Marketing, PR en sponsoring. Het bestuur bestaat vanaf vandaag daardoor uit 7 leden. Tijdens de najaarsvergadering zullen penningmeester Antoon Joosten en secretaris Eric Zwartkruis aftreden. Zij zijn op grond van de statutaire bepalingen niet herbenoembaar (zitten dan aan het maximum van 9 jaar bestuurslidmaatschap). Naar opvolgers voor hen wordt nog gezocht.
Verder werd het budget voor het seizoen 2017- 2018 door de Vergadering goedgekeurd, en werd de stand van zaken met betrekking tot de nieuwbouw van kleedkamers toegelicht. Ook werd de stand van zaken op het gebied van financien en andere speerpunten toegelicht. Nadrukkelijk werd afgesproken de zichtbaarheid van het meidenvoetbal te vergroten en daarin verdere groei na te streven.