wat maakt ons Spero?

Home > Nieuws > wat maakt ons Spero?

wat maakt ons Spero?

Datum: 26-01-2017

Sportverenigingen hebben veel gemeen. Toch vindt iedere vereniging dat zij zich onderscheidt van andere verenigingen. Waar zit dat dan in? Wat maakt Spero een bijzondere vereniging? Welke DNA kenmerken vinden we belangrijk en hoe willen we zorgen dat deze ook worden beleefd om te komen tot het bereiken van de doelstellingen van de club?

Met ondersteuning door de KNVB (in de persoon van Fons van de Logt) willen we daar de komende maanden eens uitdrukkelijk naar kijken. De link naar het onderstaande filmpje geeft een indruk waar het over gaat.

Back to Basics

http://www.youtube.com/watch?v=Umomu_aDQ4w

Gedurende dit traject zal op onze site en op andere social media informatie worden gegeven over de voortgang. Via e- mail zijn leden van Spero benaderd en gevraagd om deelname hieraan. Een aantal leden heeft zich bereid verklaard hierin een actieve rol te willen vervullen en zij zijn op 7 december voor het eerst bijeen gekomen. Dit team, bestaande uit Sam Hermsen, Jan Leijten, Marco van Beuningen, Geert Scheffer, Laura Volmeijer, Wim Loffeld en Tinka Oost zal trekker en coordinator van het project zijn. Monique de Keijser ondersteunt hen secretarieel.

Hun eerste taak is om in totaal 50 á 60 leden (of ouders/verzorgers) bijeen te brengen die gezamenlijk in een zogenaamde 'Spiegelbijeenkomst' gaan vaststellen wie wij als vereniging zijn: Wat wij goed doen, wat beter kan, wat wij misschien niet meer moeten doen, of juist wel. En dat kan op allerlei gebieden zijn. Voetbal, structuur, cultuur, maar ook accommodatie en terreinen.Uit deze bijeenkomst moeten een aantal hoofdonderwerpen komen waar vervolgens in actiegroepen een vervolg aan gegeven gaat worden. Hoe dat allemaal precies vorm gaat krijgen gaan wij gaandeweg het traject zelf ook ontdekken en zullen wij met jullie via deze pagina delen.

De agenda voor de komende maanden is als volgt:

Vanaf heden: Selecteren en uitnodigen van deelnemers aan de spiegelbijeenkomst (50 á 60 leden of ouders/verzorgers van leden)

Maart 2017: Spiegelbijeenkomst

Als het je iets lijkt om een bijdrage aan te leveren, meld je dan bij een van de bovenstaande mensen. Dan zien we je graag terug bij de spiegelbijeenkomst in maart.