Verklaring Omtrent Gedrag

Home > Nieuws > Verklaring Omtrent Gedrag

Verklaring Omtrent Gedrag

Datum: 12-01-2017
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
 
In het recente verleden zijn er bij andere verenigingen incidenten geweest op het gebied van onaanvaardbaar 
gedrag, met name seksueel grensoverschrijdend gedrag. SV Spero is een vereniging met veel jeugdleden. 
Ouders die hun kinderen 
toevertrouwen aan SV Spero om de voetbalsport te beoefenen moeten ervan op aan kunnen dat hun kinderen in veen veilige omgeving sporten en vertoeven. Daarom heeft de ledenraad op voordracht van het dagelijks bestuur goedgekeurd dat vrijwilligers, die met minderjarigen werken en/of met personen met een verstandelijke beperking in het bezit dienen te zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Dat geldt voor nieuwe vrijwilligers die vanaf 1 januari 2017 voor de Vereniging als vrijwilliger actief zijn/worden. 
Spero verzorgt de aanvraag van deze verklaring en de kosten van een VOG worden gedragen door de Vereniging. De Vereniging krijgt deze kosten vergoed door NOC NSF. 
Zie ook Vrijwilligersbeleid op de site en voor vragen omtrent deze verklaring kun je terecht bij bestuurslid André Tumelaire; andre.tumelaire@gmail.com of Jos Span; vrijwilligerscoordinator@svspero.nl