steeds meer, steeds jonger

Home > Nieuws > steeds meer, steeds jonger

steeds meer, steeds jonger

Datum: 10-01-2017
Het clubscheidsrechterscorps van Spero is in 2.5 jaar ruim verdubbeld van 25 naar 55. Daarbij is de gemiddelde leeftijd afgenomen van ruim 47 medio 2014 naar ruim 30 jaar per heden.
32 scheidsrechters (58%) zijn jonger dan 19 jaar, 1 scheidsrechter is ouder dan 70 jaar.
De groei vond vooral plaats in het seizoen 2015- 2016.Het afgelopen jaar is vooral energie gestoken in het begeleiden van de nieuwe, veelal jonge scheidsrechters.
 
Voor het lopende jaar zal dit bij de pupillenscheidsrechters niet veel veranderen. Voor alle leeftijdsgroepen zullen er meer cursussen aangeboden worden om zo bij de jeugd en senioren wedstrijden nog meer inzet te kunnen bieden.
Gemiddeld was de bezetting bij wedstrijden door een clubscheidsrechter ruim 90%