nieuw bestuurslid Spero

Home > Nieuws > nieuw bestuurslid Spero

nieuw bestuurslid Spero

Datum: 21-11-2016
Tijdens de afgelopen Ledenvergaderingen is besloten accoord te gaan met de uitbreiding van het bestuur van 5 naar 7 leden. De gewenste uitbreiding werd ingegeven door de wens om iemand binnen het bestuur exclusief verantwoordelijk te maken voor sponsoring en PR, een taak die nu onderdeel vormt van het takenpakket van de voorzitter. Verder is er de wens om de functies Voetbal en Facilitaire zaken als verantwoordelijkheden te splitsen binnen het bestuur. Voor de vacature Facilitaire Zaken heeft Martin Bes zich aangemeld als kandidaat.

Martin Bes is 63 jaar en woont sinds 1982 in Elst. Hij is getrouwd en heeft drie kinderen, een zoon en twee dochters en één kleindochter. Martin heeft 25 jaar als leerkracht gewerkt op basisschool Stap voor stap. Daarna heeft hij nog op diverse andere scholen gewerkt en hij is sinds april 2016 met pensioen. Martin: "Ik heb zelf 6 jaar in het eerste van Arnhemia gespeeld, maar moest helaas vanwege een blessure stoppen. Mijn zoon heeft een paar jaar bij Spero in de jeugd gevoetbald. Nu ben ik aan het “warm lopen” bij het bestuur, en hopelijk kan ik bij de volgende ledenvergadering echt plaats nemen in het bestuur van Spero. Tot ziens bij Spero".

Martin neemt deel aan bestuursvergaderingen om zich op de hoogte te stellen van lopende zaken in het algemeen. Daarnaast heeft hij kennismakingsgesprekken gevoerd en gepland met vrijwilligers en medewerkers die zich verdienstelijk maken op facilitair gebied. Martin zal voorgedragen worden voor benoeming tot lid van het bestuur bij de eerstvolgende ALgemene Ledenvergadering in het voorjaar van 2017. Voor Sponsoring & PR is er nog een vacature. Voor Penningmeester en Secretaris zullen er vacatures zijn in het najaar van 2017 als Toon Joosten en Eric Zwartkruis aftreden en statutair niet herbenoembaar zijn. Dus als je ambities hebt, meld je bij het bestuur.