aanpassing trainingsschema

Home > Nieuws > aanpassing trainingsschema

aanpassing trainingsschema

Datum: 09-11-2016
De afgelopen weken hebben we u via diverse berichten op de hoogte gehouden van de stand van zaken bij het spelen op kunstgras met rubbergranulaat. Op 31 oktober 2016 is het RIVM gestart met het nemen van monsters van rubbergranulaat op 100 sportvelden in Nederland. Hiermee wordt volgens het RIVM een representatief beeld verkregen van de samenstelling van het granulaat.  
 
De onderzoeksopzet is met verschillende belanghebbenden uitvoerig besproken. Deze belanghebbenden zijn verenigd in een klankbordgroep. Tijdens de bespreking met de klankbordgroep is door het RIVM nogmaals benadrukt dat er geen reden is te stoppen met sporten op de velden met SBR-rubbergranulaat. 
 
Onderzoek RIVM 
Het onderzoek dat RIVM in opdracht van het ministerie van VWS uitvoert bestaat uit twee delen. Een veldonderzoek en een literatuuronderzoek. 
 
Veldonderzoek samenstelling rubbergranulaat 
Om een representatief beeld te krijgen van de samenstelling van het rubbergranulaat in Nederland, onderzoekt het RIVM van 100 velden welke stoffen er in het rubbergranulaat zitten. Op 6 plekken op het veld worden monsters genomen. Per plek wordt minimaal 1 liter granulaat met een stofzuiger opgezogen en in een glazen fles meegenomen naar het laboratorium. In het lab wordt het rubbergranulaat geanalyseerd. 
Een ander onderdeel van het onderzoek is dat met een selectie uit de verkregen monsters in het lab wordt gekeken in welke mate er stoffen onder bepaalde omstandigheden vrij kunnen komen. Denk hierbij aan huidcontact of het inslikken van het granulaat. 
Voor de te gebruiken methoden en selectie van stoffen is ook gekeken naar de aanpak en resultaten van internationale onderzoeken. 
 
Literatuuronderzoek 
De afgelopen jaren zijn er in meerdere landen onderzoeken uitgevoerd naar rubbergranulaat. Met literatuuronderzoek brengt het RIVM in kaart wat er nu bekend is over rubbergranulaat op sportvelden en de mogelijke gevolgen voor de gezondheid. En er wordt een overzicht gemaakt van normen voor rubbergranulaat in de huidige regelgeving. Hiervoor heeft het RIVM onder andere contact met ECHA (European Chemicals Agency) en EPA (Environmental Protection Agency), omdat zij op dit moment ook onderzoek doen naar dit onderwerp. 
Onderdeel van het literatuur onderzoek is ook kennis verzamelen over blootstellingscenario’s en wat er bekend is over leukemie en lymfeklierkanker in relatie tot rubbergranulaat. Voor dit laatste deel van het onderzoek werkt het RIVM samen met het Internationaal Kanker Centrum Nederland. 
 
De resultaten van het onderzoek moeten eind 2016 beschikbaar zijn. Er moet dan een duidelijk beeld zijn van de belangrijkste chemische stoffen in rubbergranulaat in Nederland en inzicht geven in mogelijke gezondheidseffecten van rubbergranulaat. Het is dus geen volledige risicobeoordeling, dat is in het gestelde tijdsbestek niet mogelijk. Wel geeft het de eerste antwoorden op de vragen die gesteld zijn door het Ministerie van VWS.
 
Standpunt Spero
Hoewel de resultaten van het onderzoek naar verwachting niet lang op zich zullen laten wachten heeft Spero besloten haar jongste leden (Champions League, F- en E pupillen) voorlopig niet te laten spelen en trainen op kunstgras. Dit voornemen is reeds aangekondigd op 7 oktober en vanaf 7 november is het geëffectueerd. Op de website vindt u een aangepast trainingsschema. De leiders van de elftallen zijn hierover afgelopen week geïnformeerd. We merken dat standpunten over dit onderwerp uiteen lopen en ook soms emoties oproepen. Maar als Spero menen we er goed aan te doen deze voorlopig maatregel te treffen. We vertrouwen op het begrip van eenieder.