sporten op kunstgras (vervolg)

Home > Nieuws > sporten op kunstgras (vervolg)

sporten op kunstgras (vervolg)

Datum: 07-10-2016
Inmiddels hebben KNVB, gemeente en het RIVM gecommuniceerd naar aanleiding van de uitzending van Zembla en de mogelijk schadelijke gevolgen van het sporten op met rubber granulaat ingestrooid kunstgras.
Spero ziet naar aanleiding van die berichtgeving op dit moment geen aanleiding tot zeer drastische maatregelen als het sluiten van kunstgrasvelden. We zullen de onderzoeken op de voet volgen en naar bevind handelen zodra daar aanleiding toe is.
Zie onderstaande links voor de communicatie van gemeente, KNVB en RIVM/VWS.


http://www.overbetuwe.nl/Inwoners/Nieuws/Kunstgras_en_gezondheid
http://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/uitgelicht/20788/knvb-begrijpt-onrust-maar-er-kan-gevoetbald-worden
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2016/Sporten_op_kunstgrasvelden

Wel denken we dat het goed is beschermende maatregelen te treffen als volgt:

In de teamtassen van E en F teams zijn extra lange broeken gedaan zodat keepers beschermd (niet met blote benen) aan het spel kunnen deelnemen;
Als spelers open wonden krijgen tijdens het spel (bijvoorbeeld na een sliding) deze direct schoon te laten maken (de dienstdoende EHBO medewerker kan hierbij assisteren) en bescherming aan te brengen alvorens weer aan het spel deel te nemen;
Na afloop van de wedstrijd goed te douchen en rubbersporen af te wassen; 
Bij trainingen zoveel mogelijk huid bedekkende kleding te dragen.

Hoewel de ruimte beperkt is zullen we na komend weekend de mogelijkheden bekijken om uit te wijken naar natuurgras voor trainingen. Als we alle trainingen en wedstrijden willen laten doorgaan zullen we echter niet zonder de kunstgrasvelden kunnen.

We verzoeken de begeleiders van de teams dit over te brengen op hun spelers/ouders en zoveel mogelijk toe te zien op de naleving van deze maatregelen.