sporten op kunstgras

Home > Nieuws > sporten op kunstgras

sporten op kunstgras

Datum: 06-10-2016
Op woensdag 5 oktober 2016 besteedde het Televisieprogramma Zembla aandacht aan mogelijke 
gezondheidsrisico's van de rubberen korrels, het zogeheten SBR-rubbergranulaat, in kunstgrasvelden. 
Spero beschikt sinds 2009 over twee van de gemeente gehuurde kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat. 

Het Rijksinstituut voor 
Veiligheid en Milieu (RIVM) heeft in het verleden (2008 en 2013) meerdere onderzoeken 
gedaan naar de gezondheidseffecten van sporten op de met rubberen korrels ingestrooide kunstgrasvelden 
en vastgesteld dat er voor de sporters geen gezondheidsrisico's zijn. Via de volgende link 
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Milieu_Leefomgeving/
Alle_veelgestelde_vragen_over_Rubbergranulaat 
is een aantal veelgestelde vragen door RIVM beantwoord. Zembla stelt dat de opzet van de onderzoeken van RIVM onvoldoende zekerheid biedt om die conclusie te kunnen trekken


Spero en de KNVB hechten er aan dat iedereen op een gezonde en veilige manier kan voetballen. 
Voor wat betreft de gezondheidsrisico's van SBR-rubbergranulaat, baseert de KNVB zich op de expertise en feitelijke informatie van het 
Rijksinstituut voor Veiligheid en Milieu (RIVM). 
Dat is het 
kennisinstituut dat in opdracht van de overheid zich ontfermt over de volksgezondheid in Nederland.
Het RIVM heeft op basis van diverse 
onderzoeken vastgesteld dat er bij het sporten op met rubberkorrels
ingestrooide kunstgrasvelden geen gezondheidsrisico is te verwachten. 
Het RIVM heeft de KNVB laten weten nog steeds achter de resultaten van deze onderzoeken te staan. 

Hoewel in de uitzending van Zembla niet wetenschappelijk wordt aangetoond dat de rubberen korrels
gezondheidsrisico's met zich 
meebrengen, vinden Spero en de KNVB dat het RIVM de bevindingen uit het programma Zembla zorgvuldig moet bekijken en indien nodig 
vervolgonderzoek moet 
doen. Meer onderzoek levert meer informatie op. Dat draagt bij aan meer zekerheid
over de veiligheid en gezondheid op de Nederlandse velden voor 
de sporters. De Vereniging Sport en Gemeente 
(VSG), de instantie die 
gemeenten en sportverenigingen adviseert over kunstgrasvelden, deelt dit standpunt. Maandag 10 oktober 2016 staat er een afspraak gepland over kunstgras tussen onder meer het RIVM, VSG en kunstgrasfabrikanten. 
De bevindingen uit het programma Zembla worden 
hier ook besproken.