Veel gestelde vragen

Home > Lidmaatschap > Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

INHOUD: 
1.Vanaf wanneer kan mijn kind gaan voetballen bij sv Spero?
2.Kan een toekomstig lid op proef meetrainen of spelen?
3.Wanneer zijn de trainingen voor Champions League; F-pupillen en E-pupillen?
4.Welke wedstrijdkleding moet ik aanschaffen?
5.Ben ik contributie verschuldigd als ik op de wachtlijst sta? 
6.Heeft Spero een Jeugd-info en waar kan ik deze vinden? 
7.Waarom moet ik als vrijwilliger KNVB-lid zijn? 
8.Kan ik bij meerdere verenigingen lid zijn? 
9.Kan een kind van gescheiden ouders bij meerdere verenigingen lid zijn? 
10.Ik heb aanvullende vragen m.b.t. lidmaatschap.

1. Leeftijdscategorieën seizoen 2017-2018 (1 juli 2017 -30 juni 2018)
                           Geboorte jaar:
Ch League:         2011 en 2012
F-jeugd:              2009 en 2010;
E-jeugd:              2007 en 2008;  
D-jeugd:              2005 en 2006;
C-jeugd:              2003 en 2004;
B-jeugd:              2001 en 2002;
A-jeugd:              1999 en 2000;
Senior:                1998 en ouder
 
2. Kan een toekomstig lid op proef meetrainen:Aan trainingen op proef meedoen om te kijken of het kind voetbal een leuke sport vindt,  is helaas niet mogelijk. De KNVB stelt als eis dat iedereen die bij een voetbalvereniging actief is of wil worden, moet lid zijn/worden van de KNVB. Dit heeft te o.a. maken met het verzekerd zijn. Spero neemt daarin geen risico.
 
Wat kan wel:
Voor een jeugdspeler, die zich aanmeldt, is eenmalig inschrijfkosten en verenigingscontributie verschuldigd. Mocht binnen een termijn van 2 maanden, na indeling in een team, blijken dat voetbal toch niet de sport is voor betreffende speler/speelster kan de al geïnde verenigingscontributie worden teruggevraagd.

3. Wanneer zijn de trainingen voor Champions League; F-pupillen en E-pupillen.
a.Champ League op woensdagmiddag van 16.15 t/m 17.15 uur;
b.F-pupillen op woensdag en vrijdagmiddag van 17.15 t/m 18.30 uur;
c.E-pupillen op dinsdag en donderdagmiddag: 17.45 t/m 19.00 uur.

4. Ben ik contributie verschuldigd als ik op de Wachtlijst sta: Als de teams binnen een leeftijdsgroep maximaal zijn gevuld, kan het zijn dat een nieuw lid op de wachtlijst wordt geplaatst. In dat geval is er nog geen contributie verschuldigd.  De technisch coördinator neemt contact op zodra de speler wordt ingedeeld. Wordt de speler uitgenodigd om al wel aan trainingen deel te nemen b.v.  bij Champ League; F- en E-pupillen  (zie lidmaatschap/”contributie niet spelende leden”)
 
5. Welke wedstrijdkleding  moet ik aanschaffen: Het wedstijdshirt wordt door Spero verzorgd en bij de club gewassen.
Zelf dient de speler/speelster  standaard te zorgen voor voetbalbroek (wit), kousen(groen-wit), voetbalschoenen en scheenbeschermers.
 
6. Jeugd-INFO Spero heeft een jeugd-INFO, die op de Site van Spero( www.svspero.nl )te vinden is
onder “de club” in de rubriek “jeugdafdeling”
 
Met deze informatiebrief willen wij alle betrokkenen bij de jeugdteams van Spero
en de nieuwe leden informeren over een aantal praktische en algemene zaken. Wij willen hiermee bereiken dat iedereen weet wat je mag verwachten, wat er van hem of haar wordt verwacht en waar jullie terecht kunnen met vragen.
De jeugd-INFO kunt u vinden door het openen van onderstaande hyperlink:   
http://www.svspero.nl/index.php?page=3035
 
7. Ik ben alleen trainer/leider/vrijwilliger, waarom moet ik dan als KNVB-lid ingeschreven zijn:Het is verplicht om iedereen die actief is binnen een vereniging in te schrijven als KNVB-lid. U bent dan o.a. verzekerd vanuit een collectieve regeling. De verschuldigde bondscontributie komt in dat geval voor rekening van Sv Spero.
 
8. Kan ik bij meerdere verenigingen (KNVB-) lid zijn:Ja, dat kan, u kunt echter slechts bij 1 vereniging spelend lid zijn.
 
9. Als uw zoon of dochter gescheiden ouders heeft, kan hij/zij dan bij meerdere verenigingen spelend lid zijn:In de meeste gevallen is dit mogelijk. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de ledenadministrateur@svspero.nl


10. Ik heb aanvullende vragen m.b.t. lidmaatschap:
In dat geval is het verzoek een mail te versturen aan secretariaat@svspero.nl. Wel graag een telefoonnummer daarin vermelden, zodat we eventueel telefonisch contact met u op kunnen nemen.