Overschrijven

Home > Lidmaatschap > Overschrijven

Overschrijven

Voor spelers die uitkomen in de zgn. B categorie is een speciale dispensatieregeling en deze kunnen tijdens het seizoen van vereniging veranderen. Wij verzoeken de leden bijtijds voor aanvang van een nieuw seizoen dit te melden door middel van opzegging of overschrijving.

Dispensatie wordt alleen verleend met toestemming van het bestuur cq jeugdcommissie van SV Spero. Met in achtneming van het volgende:

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Dat betekent dat een opzegging voor 1 juli binnen moet zijn. Conform de statuten artikel 9 lid 3 is bij een latere opzegging dan 1 juli de volledige contributie verschuldigd over het hele volgende seizoen

Voor nadere informatie: ledenadministrateur@svspero.nl