Aanmelden Vrijwilliger

Home > Lidmaatschap > Aanmelden Vrijwilliger

Aanmelden Vrijwilliger

Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger bij de club? Heel fijn! Wij hopen u zo snel mogelijk te mogen verwelkomen bij onze vereniging. Weet u ongeveer of niet helemaal waarvoor u zich wilt aanmelden? Kijk dan in onderstaande lijst voor de mogelijkheden binnen onze club. 
 • Trainer/coach
 • Ass. Trainer/coach
 • Teammanager
 • Materiaalman
 • Verzorger
 • Ass. scheidsrechter (club)
 • Scheidsrechter (club)
 • Verzorger
 • EHBO-er
Geef in onderstaand aanmeldformulier aan voor welke functie u opteert.

Of wilt u één van onze commissies versterken?
  • Activiteiten
  • ICT
  • Beheer
  • Jeugd
  • Senioren
  • Technische zaken
  • Sponsoring
  • Marketing
  • Wedstrijdsecretariaat
  • Toernooisecretariaat
  • Bestuurdsdienst
  • Clubhuis
U vindt het digitale aanmeldformulier hieronder

Personalia

(dd-mm-yyyy)

Paspoort
Rijbewijs
ID kaart

* Kopie inleveren van Legitimatie + uitgeprint en ondertekend aanmeldingsformulier + originele pasfoto (afmeting: 3,5 bij 4 cm)

Voor Vrijwilligers die zich nieuw aanmelden (t.b.v. jeugd- en Voetbal Plus) wordt een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) opgevraagd bij de gemeente.
Hieraan zijn geen verdere kosten verbonden.


Noot: VOG wordt dus aangevraagd voor begeleiders van teams bij de “Jeugd” en “Voetbal Plus(G-voetbal)”;

Vrijwilliger

Adres gegevens

(bijv. 1234 AA)

Gegevens betaling

per kwartaal
U verleent hierbij, tot wederopzegging, machtiging aan SV Spero tot automatische incasso van: Contributie/KNVB boetes En verklaart tevens kennis te hebben genomen en akkoord te zijn met de Statuten en huishoudelijk regelement en gedragscode van SV Spero

WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

In het kader van de wet Bescherming Persoonsgegevens geven wij u te kennen dat de door u verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in onze geautomatiseerde administratie deze zullen intern worden verwerkt en gebruikt voor informatieve verstrekking aan (kader)leden. De gegevens zullen tevens worden verstrekt aan de KNVB ten behoeve van de ledenadministratie. U beschikt uiteraard over het recht van toegang tot en verbetering van uw gegevens.