Aanmelden speler

Home > Lidmaatschap > Aanmelden speler

Aanmelden speler

Alvast van harte welkom bij Spero.

Leuk dat je bij ons wilt komen voetballen! Vul het digitale aanmeldingsformulier in en word lid.
Kijk ook rond op onze website en wellicht vind je al veel antwoorden op je vragen.

Alvast veel voetbalplezier toegewenst!

Indien van toepassing


- download het (veld) overschrijvingsformulier KNVB
- download het (zaal) overschrijvingsformulier KNVB

Deze dient zo snel mogelijk na het invullen van het aanmeldingsformulier te worden ingeleverd bij de ledenadministrateur van SV Spero.

Personalia


* SV Spero wil elk lid in een veilige, plezierige en sportieve omgeving aan de voetbalsport laten deelnemen. Als er specifieke aandachtspunten zijn (bijvoorbeeld: ten aanzien van gedrag, beperking(en), privéomstandigheden) die relevant zijn in het kader van optimaal functioneren van uw zoon of dochter in teamverband, dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken bij de technisch coördinator.

Paspoort
Rijbewijs
ID kaart

* Kopie inleveren van Legitimatie + uitgeprint en ondertekend aanmeldingsformulier + originele pasfoto (afmeting: 3,5 bij 4 cm)

Adres gegevens

Gegevens Ouders(indien van toepassing)

Gegevens betaling

per kwartaal
U verleent hierbij, tot wederopzegging, machtiging aan SV Spero tot automatische incasso van: Contributie/KNVB boetes En verklaard tevens kennis te hebben genomen en akkoord te zijn met de Statuten en huishoudelijk regelement en gedragscode van SV Spero

WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

In het kader van de wet Bescherming Persoonsgegevens geven wij u te kennen dat de door u verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in onze geautomatiseerde administratie deze zullen intern worden verwerkt en gebruikt voor informatieve verstrekking aan (kader)leden. De gegevens zullen tevens worden verstrekt aan de KNVB ten behoeve van de ledenadministratie. U beschikt uiteraard over het recht van toegang tot en verbetering van uw gegevens.