Supportersvereniging

Home > De Club > Supportersvereniging

SupportersverenigingSupportersvereniging SPERO
                                                                                
Postadres:
H.R.Holstlaan 6
6662 LB  Elst
 
Supportersvereniging Spero, ondersteuning van S.V. Spero verenigingsbreed!
 
De Supportersvereniging SPERO is opgericht op 1 juni 1968 en is een vereniging die naast  S.V. Spero opereert. Wij zijn dus zelfstandig bevoegd en vallen niet onder toezicht van S.V. Spero.

Onze vereniging telt op dit moment 230 leden.
 
Het bestuur van de Supportersvereniging Spero wordt door de algemene ledenvergadering uit de leden benoemd waarbij de voorzitter, secretaris en penningmeester in functie worden gekozen.
Het huidige bestuur bestaat uit vrijwilligers en is als volgt samengesteld: Manfred van Beek (voorzitter), Ron Peters (penningmeester), Pim van Schilt (secretaris), Sjef Kropman (alg.), Jolanda van Leuveren (alg.), Theo van Heumen (alg.) en Jan Jansen (alg.)
De voorzitter, penningmeester en secretaris vormen tezamen het dagelijks bestuur van de vereniging. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer voordrachten, opgemaakt door het bestuur of tenminste 5 leden. De voorzitter treedt uiterlijk na twee jaar na zijn verkiezing af en is terstond herkiesbaar. Ieder ander bestuurslid treedt uiterlijk na drie jaar na zijn verkiezing af en is terstond herkiesbaar. U kunt het bestuur een email sturen via; supportersverenigingspero@live.nl. U krijgt dan zo spoedig mogelijk antwoord.
 
Heeft u zich wel eens afgevraagd waarom u bij de wedstrijden van
 Spero 1 gevraagd wordt om lootjes te komen?
 
De supportersvereniging SPERO ondersteunt jaarlijks vele activiteiten binnen S.V. Spero:
 • Ondersteuning Spero 1
 • Bijdrage “Spero jeugdtoernooi”
 • Bijdrage “Spero E-dag”
 • Traktatie kampioenen
 • Bijdrage begeleiding D-kamp
 • Inschrijfgelden (internationale) toernooien jeugd en senioren
 • Deelname overige acties Spero teams
 
Heeft u zich wel eens afgevraagd waarom uw zoon of dochter frietjes krijgt
bij een kampioenschap of waarom u geen bijdrage hoeft te betalen voor het
D-Kamp op voor het inschrijfgeld van een toernooi?
 

Ook zorgt de Supportersvereniging SPERO voor grote aanschaffingen waarbij het algemene nut voor S.V. Spero wordt gediend. Hierbij valt te denken aan:
 • Bovenbouw tribune
 • Scorebord hoofdveld en kunstgrasveld 1
 • Geluidsinstallatie buiten en in de kantine
 • Vrijetrapmuur
 • Meubilair kantine
 • Overkapping bij de kassa
 • Tuintafels achter de kantine
 • Trainingsballen voor de senioren en de jeugd
 • Kalkwagen, veegmachine, kantensnijder en maaimachine
 
Heeft u zich wel eens afgevraagd waarom u droog kunt staan onder de
               overkapping of kunt zitten achter de kantine?
 
 
Om onze activiteiten te kunnen financieren, organiseren wij tal van activiteiten tijdens het voetbalseizoen:
 • Wekelijkse blinde Pool (u kunt automatisch meespelen)
 • Verloting bij de thuiswedstrijden van Spero 1
 • Verkoop Grote Club Actie loten
 • Kerst- en Paasbingo
 • Snuffelmarkt in de Dorpsstraat van Elst
Daarnaast is er natuurlijk de jaarlijkse bijdrage van onze leden.
 
Lid worden?
Zoals u kunt zien ondersteunen wij de club S.V. Spero op allerlei manieren.
Dit kunt u ook doen door lid te worden van de Supportersvereniging SPERO.
Voor maar € 9,00 per jaar wordt u lid en ondersteunt u daar ook direct S.V. Spero mee.Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij een van bovengenoemde personen.
Download hier het machtiging/incasso formulier om de supportersvereniging te ondersteunen.