Diverse beleidstukken

Home > De Club > Diverse beleidstukken

Diverse beleidstukken

Het Verenigingsplan
Spero heeft als belangrijkste bestaansreden:
"Het bedrijven van de voetbalsport op een zo hoog mogelijk amateurniveau in een sportieve en veilige omgeving" 
Dit wordt toegelicht in ons verenigingsplan welke te lezen is via onderstaande link:
Verenigingsplan SV Spero 2012

Technisch Beleidsplan
Om meer structuur en duidelijkheid binnen de vereniging te krijgen heeft het bestuur van SV Spero de Technische Commissie verzocht om een technisch beleidsplan op te stellen. In dit beleidsplan zal de visie van het bestuur m.b.t. het prestatief en recreatief spel vertaald worden naar de uitvoering in de opleiding van de spelers en trainers alsmede de rol van de Technische Commissie binnen Spero daarbij. Dit wordt verder toegelicht in het Technisch Beleidsplan via onderstaande link: 
Technisch Beleidsplan 2016-2021

Vrijwilligersbeleid
Vrijwilligers dragen de club. Zij zetten zich in voor ons gezamenlijke doel: het beoefenen van de voetbalsport in een plezierige en veilige omgeving. Maar wat wordt precies van iedereen verwacht? Wie is waarvoor verantwoordelijk en aanspreekbaar? Dat staat in grote lijnen in het vrijwilligersbeleid. Raadpleeg het via onderstaande link:
Vrijwilligersbeleid 2016

Infobrief Jeugd SV Spero
Met deze informatiebrief willen wij alle betrokkenen bij de jeugdteams van Spero voorafgaand aan het seizoen informeren over een aantal praktische en algemene zaken. Wij willen hiermee bereiken dat iedereen weet wat je mag verwachten, wat er van hem of haar wordt verwacht en waar jullie terecht kunnen met vragen. Graag houden wij ons aanbevolen voor suggesties voor de volgende informatiebrief. De opmerkingen kunnen worden gemaild naar: jeugdsecretaris@svspero.nl onder vermelding van informatiebrief jeugdteams. Lees de infobrief via onderstaande link.

Infobrief Jeugd 2012-2013

Huishoudelijk reglement
Via onderstaande link kunt u ons huishoudelijk reglement raadplegen. 
huishoudelijk_reglement

Statuten SV Spero
De statuten van sportvereniging Spero zijn te lezen in onderstaande link.
statuten

Reglement vertrouwensfuncties
Spero heeft een vertrouwensfunctie welke zijn vastgelegd in het reglement dat via onderstaande link te lezen is.
reglement_vertrouwensfunctie_spero.Paramedisch Beleidsplan