Hoofdbeginsel gedrag SV Spero

Home > De Club > Hoofdbeginsel gedrag SV Spero

Hoofdbeginsel gedrag SV Spero


 
  • Gedraag jezelf. Sport is een middel tot persoonlijke groei en ontwikkeling. Voetbal is een teamsport waarbij bij uitstek het sociale gedrag wordt bevorderd.
  • Respecteer ieders niveau. We bewonderen vaardigheden, inzet en succes maar we hebben ook respect voor minder begaafde en minder succesvolle leden; ieder presteert op zijn/haar eigen niveau naar zijn/haar eigen mogelijkheden.
  • Op elkaars schouders reiken we hoger dan op elkaars tenen. Teamprestaties worden eerder beter door alle anderen beter te laten presteren dan door jezelf van de anderen te onderscheiden.
  • Maak geen onderscheid. Voetbal is een sport die door eenieder kan worden bedreven, ongeacht sekse, ras, afkomst of geloof. We discrimineren niet.
  • Op het veld is de scheidsrechter de baas. Een spel heeft een spelleider nodig, zeker waar het wordt gespeeld in competitieverband. We accepteren het gezag van de scheidsrechter en assistent scheidsrechters. Zijn, haar of hun beslissingen worden te allen tijde aanvaard.
  • We gedragen ons gastvrij. Bij thuiswedstrijden gedragen we ons als gastheren: we ontvangen de tegenstanders en scheidsrechters en begeleiden hen. Daarbij nemen we de gedragsnormen van een goed gastheer in acht.
  • We gedragen ons als gast. Bij uitwedstrijden respecteren we eigendommen en vertegenwoordigers van de tegenpartij. We gedragen ons als gasten en laten de gebruikte accommodatie en materialen in goede orde achter.
  • We houden de naam en reputatie van Spero hoog. Als lid van Spero zorgen we ervoor dat onze houding en gedrag de naam en reputatie van Spero in positieve zin ondersteunt.
  • We praten liever met elkaar dan over elkaar. Verschillen van inzicht worden persoonlijk uitgesproken en niet via het wandelgangencircuit.
  • We hebben respect voor onze geschiedenis. Spero is in 80 jaar opgebouwd met handen van vele vrijwilligers. We respecteren hetgeen zij hebben gerealiseerd en behandelen het als waren het onze eigen spullen.